MKC KIA Body-KV

หลังคารถกระบะ

MKC KIA Body
KV101 - หลังคารถเกียร์
หลังคาปิดทึบทั้งคัน (ภายใน 2 ข้างเพิ่มเติมติดตั้งตายข่าย) ประตูท้ายรถปิดทึบพร้อมกลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์ ยึดกระบะรถเดิม
MKC KIA Body
KV102 -หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียม ทำสีขาว พร้อมตกแต่งโลโก้สินค้าทั้งคัน ประตูหลังพร้อมกลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์ และเจาะช่องกระจกด้านหลัง
MKC KIA Body
KV103 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียม ปิดทึบทั้งคัน ประตูท้าย 2 บานปิดทึบ พร้อมกลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์ ด้านหน้าคลุมเต็มหลังคารถเดิม พร้อมที่ยึดประตูข้าง
MKC KIA Body
KV104 - หลังคารถเกียร์
ตู้แห้งทรงสูงสำหรับรถเกียร์ Jumbo ตัวตู้ครอบกระบะรถเดิม พร้อมโครงเหล็กด้านข้าง ทำสีขาว พร้อมที่ล็อคประตูหลังรถแบบคอนเทนเนอร์
MKC KIA Body
KV105 - หลังคารถเกียร์
ตู้แห้งทรงสูงสำหรับรถเกียร์ Jumbo ตู้แห้งแบบเต็มแทนที่กระบะรถเดิม ถอดฝากระบะด้านข้างออก 3 ด้าน พร้อมประตูด้านข้าง และด้านหลัง
MKC KIA Body
KV106 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียม ด้านข้างเป็นลอนขนาดเล็ก ด้านหน้าครอบหลังคารถเดิม ประตูหลังแบบเรียบ พร้อมที่กลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์
MKC KIA Body
KV107 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียม ปิดทึบทั้งคัน ประตูท้าย 2 บาน ประตูข้าง 1 บาน พร้อมกลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์ ยึดกระบะรถเดิม หลังคาครอบหลังคารถเดิม
MKC KIA Body
KV108 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียมตาข่ายเหล็กทรงสูง ด้านข้างและประตูหลังเป็นตาข่ายเหล็ก พร้อมผ้าใบกันฝน ยึดกระบะรถเดิม ด้านหลังพร้อมที่ล็อคประตู
MKC KIA Body
KV109 - หลังคารถเกียร์
โครงเหล็กแบบขวาง แข็งแรง หลังคาด้านหน้ายาวครอบหลังคารถเดิม พร้อมผ้าใบด้านข้างกันฝน ด้านหลังแบบเปิด สะดวกในการขนของ
MKC KIA Body
KV110 - หลังคารถเกียร์
หลังคาทรงสูงพิเศษ ทำสีขาว สีเดียวกับตัวรถ เพื่อความสวยงาม ด้านข้างเป็นตาข่ายเหล็ก ประตูหลังปิดทึบ พร้อมกลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์
MKC KIA Body
KV111 - หลังคารถเกียร์
โครงเหล็กแบบขวาง พร้อมที่นั่งแบบพับได้ ที่พิงหลัง ด้านหลังพร้อมที่จับ และบันไดขึ้นรถ สะดวกและเหมาะสำหรับทำรถโดยสาร ด้านข้างมีใบผ้ากันฝน
MKC KIA Body
KV112 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียมแบบครึ่ง ครึ่งบนเป็นตาข่าย ครึ่งล่างแบบปิดทึบ ทำสีขาว สีเดียวกับตัวรถ พร้อมผ้าใบด้านข้างกันฝน สะดวกในการตรวจสินค้า
MKC KIA Body
KV113 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียมสำหรับรถเกียร์ ปิดทึบทั้งคัน ประตูท้าย 2 บาน ภายในกรุเต็มคันด้วยไม้อัดบอร์ดขาวเต็มคัน เพื่อความสวยงาม พร้อมกระจกมองตู้
MKC KIA Body
KV114 - หลังคารถเกียร์
ปูเหล็กลายเต็มคัน ทั้งตัวกระบะและฝาท้ายกระบะ สำหรับรถเกียร์ พร้อมทาสีกันสนิม และทาทับด้วยสีดำ เพื่อเสริมความทนทาน เหมาะกับงานหนัก
MKC KIA Body
KV115 - หลังคารถเกียร์
หลังคาอลูมิเนียมปิดทึบ ด้านข้างเป็นลอน ด้านหน้าทำสโลป ไม่มีแก๊ปหน้า ประตูท้าย 2 บาน พร้อมกลอนล็อคแบบคอนเทนเนอร์ ทำสีและโลโก้สินค้า
MKC KIA Body
KV116 - หลังคารถเกียร์
แบบโครงเหล็กขวาง ด้านข้างและด้านหลังโครงเหล็กพร้อมตาข่าย ด้านหน้าสามารถเปิดได้ เปิดการขนวัสดุขนาดยาว ด้านหลังพร้อมที่ล็อค
MKC KIA Body
KV117 - หลังคารถเกีย แบบตู้ประกอบจากขอบกระบะ
MKC KIA Body
KV118 - หลังคารถเกีย แบบตู้ประกอบจากขอบกระบะ
MKC KIA Body
KV119 - หลังคารถเกีย แบบตู้ประกอบจากขอบกระบะ
MKC KIA Body
KV120 - หลังคารถเกีย แบบตู้ประกอบจากขอบกระบะ
MKC KIA Body
KV121 - หลังคารถเกีย แบบตู้ประกอบจากขอบกระบะ