หลังคาอลูมิเนียมเหล็กขวาง-FP

หลังคารถกระบะ

หลังคาอลูมิเนียมเหล็กขวาง
FP101 - หลังคาอลูมิเนียมเหล็กขวาง
หลังคาอลูมิเนียมเหล็กขวาง
FP102 - หลังคาอลูมิเนียมเหล็กขวาง