Food Truck Display -FT06

food truck & Marketing ที่ได้ทั้ง marketting และขายจริง
ออกแบบให้ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เดินทางไปจอดที่ไหนก็เด่น เพราะสีที่ออกแบบนั้นโดดเด่น ป้ายโลโก้โดดเด่น
สำหรับคันนี้ ลูกค้าต้องการทั้ง 2 อย่าง ขายจริงได้ โชว์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วย
ด้านนึงเป็นเคาน์เตอร์เลื่อนได้และมีเตาย่างด้านบน ผนังหน้าเคาน์เตอร์ติดทีวีเพื่อโชว์เมนูและพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ ต่อจากทีวีมีหน้าเตาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ารับอาหารที่ทำเสร็จเป็นกิมมิกผนังหลังทำชั้นต่างๆ เพื่อวางของสินค้าโชว์ ผนังด้านนอกอีกด้านต้องการติดงานโฆษณาจึงได้ติดสปอร์ตไลท์เพื่อให้แสงสวยๆซึ่งทางเราได้ร่วมออกแบบกับทางลูกค้าแล้วได้ออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ ทุกรูปแบบที่ลูกค้าคิดจินตนาการเราสามารถทำให้เป็นไปได้

ต้อง MKC MONGKOLCHAI BODY ผลิตโดยโรงงานที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015

Food Truck Display
Food Truck Display
Food Truck Display