Food Truck Display -FT06

food truck & Marketing
ที่ได้ทั้ง marketting และขายจริง ออกแบบให้ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เดินทางไปจอดที่ไหนก็เด่น เพราะสีที่ออกแบบนั้นโดดเด่น
ป้ายโลโก้โดดเด่น
สำหรับคันนี้ 
ลูกค้าต้องการทั้ง 2 อย่าง ขายจริงได้ โชว์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วย ด้านนึงเป็นเคาน์เตอร์เลื่อนได้และมีเตาย่างด้านบน ผนังหน้าเคาน์เตอร์ติดทีวีเพื่อโชว์เมนูและพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์ ต่อจากทีวีมีหน้าเตาของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้ารับอาหารที่ทำเสร็จเป็นกิมมิกผนังหลังทำชั้นต่างๆเพื่อวางของสินค้าโชว์ ผนังด้านนอกอีกด้านต้องการติดงานโฆษณาจึงได้ติดสปอร์ตไลท์เพื่อให้แสงสวยๆซึ่งทางเราได้ร่วมออกแบบกับทางลูกค้าแล้วได้ออกมาตามที่ลูกค้าต้องการ 
ทุกรูปแบบที่ลูกค้าคิดจินตนาการเราสามารถทำให้เป็นไปได้
ต้อง MKC MONGKOLCHAI BODY
ผลิตโดยโรงงานที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015

Food Truck Display
Food Truck Display
Food Truck Display