ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ-DA

ตู้แห้งรถกระบะ

ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
DA101 - ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
DA102 - ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
DA103 - ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ
DA104 - ตู้แห้งประกอบจากขอบกระบะ