ตู้แห้งรถกระบะ

ตู้แห้งรถกระบะ
ลิฟท์บรรทุก TL600  เพื่อช่วยการยกสินค้า ตอบโจทย์สำหรับงานบรรทุก ขนสินค้า เป็นผู้ช่วยในการย...